DOFINANSOWANIE PROTEZY | KODY NFZ – REFUNDACJA – PROTEZA UDA | PODUDZIA

KODY_P bardzo_dobra_protezownia_protetyk_protetik_konstancin_protezownia_logo_ortotyka_proteza_nogi_ręki_gorset_do_leczenia_skolioz_olchy_5a_jak_działamy_dobra_polecana_najlepszeDOFINANSOWANIE – KODY NFZ


Poniżej przedstawiamy najważniejsze kody NFZ na protezy kończyn dolnych oraz kwoty dofinansowania:


Proteza podudzia

 • B.006 – proteza modularna przy amputacji na poziomie podudzia

 • P.107 – pończochy kikutowe podudzia


Proteza uda

 • C.014 – proteza modularna przy amputacji na poziomie uda

 • P.108 – pończochy kikutowe uda


Refundacja_nfz_proteza_nogiWniosek na protezę kończyny dolnej oraz pończochy kikutowe należy poświadczyć w oddziale NFZ w przeciągu miesiąca od wystawienia przez lekarza.

Refundacja protez kończyn dolnych przez NFZ  wynosi:

 •  proteza podudzia – 3500- 4500 zł
 • proteza uda – 5500 zł 
 • pończochy kikutowe – 240 zł

Refundacje nie pokrywają w całości kosztów wykonania protezy. Dodatkowym państwowym źródłem finansowania jest PCPR (POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE), które dofinansowuje brakujące środki do wykonania protezy nogi.


Limity cenowe dofinansowania protezy kończyny dolnej przez PCPR:

 • proteza podudzia 6750 zł (+ 4500 zł NFZ)
 • proteza uda 8250 zł (+ 5500 zł NFZ)
 • pończochy kikutowe udo/podudzie 360 zł (+ 240 zł)
  (są to maksymalne kwoty jakie PCPR może dofinansować do protez kończyn).

Istnieje również nieco wyższa refundacja ze środków PFRON na podstawie programu Aktywny Samorząd, przeznaczonego dla osób aktywniejszych i aktywnych zawodowo/uczących się. Informacja o programie AS (kliknij tutaj).


Podsumowanie

Całkowita możliwa do uzyskania kwota ze środków NFZ i PCPR wynosi:

13750 – dla protezy przy amputacji na poziomie UDA

11250 – dla protezy przy amputacji na poziomie PODUDZIA

Szybki kontakt: 503-711-703, 22 615-70-02.

Bardziej rozbudowaną informacje znajdą Państwo na głównej stronie naszej pracowni WWW.ORTOTYKA.PL

protezy kończyn dolnych warszawa, konstancin, legionowo, cena, kody narodowego funduszu zdrowia zlecenie, proteza, próbna, wstępna, tymczasowa, ćwiczebna, dofinansowanie