Protezy Kończyn Dolnych – Refundacja

Wniosek na PROTEZĘ NOGI bez limitu czasowego.

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – korzystne zmiany dotkną osób, posiadających powyższy dokument. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację,  prostszy dostęp do świadczeń oraz refundację zaopatrzenia medycznego w tym Protez kończyn.

Od dnia 1 lipca  osoby ze stopniem niepełnosprawności na poziomie znacznym, będą mogły korzystać z rehabilitacji leczniczej przez cały rok omijając również kolejki w poradniach specjalistycznych. 

Poza kolejnością:

  • P bardzo_dobra_protezownia_protetyk_protetik_konstancin_protezownia_logo_ortotyka_proteza_nogi_ręki_gorset_do_leczenia_skolioz_olchy_5a_jak_działamy_dobra_polecana_najlepszeświadczenia med. w szpitalach, poradniach specjalistycznych oraz usługi farm. realizowane w aptekach
  • dodatkowo bez limitu można będzie korzystać z rehabilitacji
  • refundacja protez kończyn dolnych oraz górnych będzie nielimitowana czasowo

Jaka jest korzyść dla osób amputowanych?

Oprócz łatwiejszego dostępu do rehabilitacji oraz ominięciu kolejki do specjalisty, protezę nogi można będzie wykonać wtedy kiedy jest potrzebna nie zaś co 3 lata jak było to dotychczas.

Co jest istotne:

aby korzystać z dobrodziejstw nowej ustawy należy okazać dokument, który potwierdzi status naszego orzeczenia.