Leje protez kończyn

Leje protezowe kończyn dolnych – rodzaje i możliwości

Lej protezy kończyny dolnej jest miejscem w protezie nogi, które łączy nasz organizm z „maszyną”.  To połączenie będzie najważniejszym elementem dla osoby po amputacji. Od dobrze zaprojektowanego i wykonanego leja protezowego w największej mierze będzie zależał komfort użytkowania protezy, dotyczy to zarówno chodu jak i przebywania w pozycji siedzącej. Oprócz samego wykonania leja protezowego co jest pewnego rodzaju sztuką, istotnie jest też „osiowanie protezy” czyli odpowiednie wklejenie leja względem np. kolana i stopy protezowej.


Lej w protezie modularnej podudzia, przykładowe rozwiązania:

 

PTB

 

PTB – podrzepkowy lej protezy podudzia. Główne podparcie w leju PTB ma miejsce na więzadle właściwym rzepki (łac. ligamentum patellae) oraz pod kłykciem przyśrodkowym, w mniejszym stopniu podparcie występuje na powierzchni kikuta. Dystalna część kikuta zwykle zawieszona jest w powietrzu i nie ma kontaktu z lejem protezy.

 

 


TSB


KBM


 

 

 
Jaka proteza/lej protezowy będzie dla mnie najlepsza?
Odpowiedź na to pytanie